Welkom


Fides Medical BVBA is opgericht in 2002.

Als deskundigen in de Medical Device Health Care Industry bieden wij u volgende diensten aan:

Het voorstellen en uitvoeren van strategische businessplannen, marktonderzoek en marktanalyses, organiseren van animal labsen clinical trials, Πmarkering en FDA goedkeuring.
Tevens bieden wij u een deskundige begeleiding bij het selecteren en managen van distributeurs, het oprichten van Europese juridische entiteiten en het organiseren van directe verkoopsorganisaties in Europa.

Fides Medical heeft een ruime ervaring in de Obesitas markt, een bestaand netwerk van referentie centra gericht op chirurgie, en wij organiseren uw medische behandeling, zonder wachtlijsten.
Welcome


Fides Medical is created in 2002.

As specialists in the Medical Device Health Care Industry we present you following services:

Present and implement strategic business plans, market research and market analysis, organise animal labs and clinical trials, Πmark and FDA approval.

We also offer you professional support to select and manage distributors, to create legal European entities and organise direct sales organisations in Europe.

Fides Medical has a specialist expertise in the Obesity market, we have an existing network of reference centres oriented to surgery, and we organise your medical treatment, with minimal waiting time.